A korábbi két év sikeres találkozói után az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete és a DOSZ Nyelvtudományi Osztály újra megrendezi tudományos konferenciáját. Az ABsolute III. – Alkalmazott Bölcsészet Konferencia lehetőséget biztosít a bölcsészettudományok alkalmazhatóságáról elkezdődött párbeszéd folytatására. A konferenciára 2019. november 21-én Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán kerül sor.

A bölcsészettudományok társadalmi megítélésének egyik fő tényezője, hogy a bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznát, értékét, alkalmazhatóságát kevesen ismerik. Konferenciánk célja, hogy megmutassa a bölcsészettudományok hasznosíthatóságát, ezért olyan előadások jelentkezését várjuk, melyekben hangsúlyos a kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása.

A konferenciára jelentkezhet bármely bölcsészettudományi alapképzésben, osztatlan tanárképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgató, a képzési intézményétől függetlenül.

A konferencián 15 perces előadások bemutatására lesz lehetőség.

A konferenciára jelentkezni egy 1600-2000 leütés hosszú, az előzetesen megadott forma szerint elkészített absztrakttal lehetséges, melyet a magyarik@btkhok.elte.hu címre, ABsolute 2019 tárggyal kell elküldeni. Az absztrakt foglalja össze az előadás főbb kérdéseit, gondolatmenetét, illetve térjen ki az eredmények gyakorlati felhasználhatóságára. A dokumentumnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét, képzését, a képzés intézményét, az előadás címét és a témavezető nevét is.

Az absztraktok beküldési határideje és így a konferenciára való jelentkezés határideje: 2019. szeptember 29., 23.59. A konferencia szekciói a beérkezett absztraktok alapján kerülnek kialakításra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szervezőknek sajnos nem áll módjában fedezni az utazás és a szállás költségeit. A Szervezők a konferencia szervezésével kapcsolatban a változtatás jogát fenntartják.

További információk elérhetők a Magyar Intézetek Képviselete honlapján, a kérdéseket pedig a magyarik@btkhok.elte.hu címre várjuk.

A pályázati kiírás itt található.

A program támogatói az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programja, a Doktoranduszok Országos Szövetsége és az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata.